Dette er en bildequiz med bilder fra hele Nord-Norge, hvor man skal finne ut hvor vi er. I denne sonen legges ut ett og ett bilde som alle kan foreslå svar på. Den som svarer riktig legger ut neste bilde. Har man ikke bilde å legge ut så ber man andre om å legge ut nytt bilde. Blir et bilde liggende lenge uten respons så oppfordres medlemmene til å legge ut pausebilder. Men glem ikke de ubesvarte bildene! VIKTIG: Legg inn svaret i bildeheadingen (med “N”, “T” eller “F” bak oppgaveløsningen – ut fra hvilket fylke bildet er i) og sett det på kartet når løsningen er kommet. LEGG BARE INN BILDER FRA FINNMARK, TROMS OG NORDLAND.

Til hjelp for å kunne grovorientere spørsmål og svar om hvor man er hen på kartet, har vi laget en regioninndeling for de tre fylkene. Disse fremgår av kartene under. Det går også an å enda grovere snirkle seg inn med spørsmål av typen: “Er vi nord eller sør for Polaren?”, “Nord eller sør for Lyngen?” e.l. Her følger også linker til noen gode kartprogrammer: Norgeskartet til Statens kartverk, og Finn.no sitt kartprogram, samt UT.no fra NrK og DNT

(grunnlagskartene er fra wikipedia)

Viser arkivet for stikkord nykvåg

RORBU ?????

Den gule bygningen fra Nykvåg har vært rorbu i uminnelige tider. Vest for denne bygning eller (de hang faktisk sammen) var også en rorbu, og om ingen andre kan korrigere meg men supplerende opplysninger tror jeg at originalbygningen ble oppført av min tippoldefar som kom fra Hardanger opprinnelig, det står Granvind i bøker, men det var et prestegjeld og var stort, DESSUTEN hadde han flyttet fra hans opprinnelige fødeplass som var gården SÆ i Simadalen som igjenn ligger noen Km innenfor Eifjord.
Simadalen er IKKE til å kjenne igjenn i dag da det var en naturkatastrofe der for mange år siden som utslettet ALLE gårder og tufter fra nedre del av dalen. En isbre kalvet og sendte millioner av kubikk med vann nedover fjellsiden som igjenn skyllet ALT på havet.
Min “stamfar” var egentlig gjeter og brefører, men ble jekteskipper og havnet etter hvert i Bø, først til Føre og senere til Nykvåg.
Han drev fiskehandel og butikk og fikk bygd disse buer eller en som lå vis à vi som vi kalte Pedersenbrygga….
Rorbua var i min barndom flittig benyttet til bolig for nygifte og nyetablerte par i påvente av å få seg en tomt og bygge seg hus i TILLEGG til at den var brukt som rorbu for flere mannskaper.
Når kokka var utenfra plassen bodde hun på det rommet som var BAK svartkomfyren og de utenfra på loftet, mens gårdens mannskap selvfølgelig bodde hjemme.
I nabobygget var det også en annen etg som på folkemunnet kaltes Salen og som mange av nyetablerte i Nykvåg har vært innom i kortere eller lengre perioder.
første etasje har OGSÅ vært bebodd av bla. innflyttere, sist jeg kjenner til var fam Kåre Kristoffersen fra Føre eller Vinje, de er ikke i fam med Kristoffersen-fam i Nykvåg, men etterkommerne hans bor i Nykvåg den dag i dag.