Dette er en bildequiz med bilder fra hele Nord-Norge, hvor man skal finne ut hvor vi er. I denne sonen legges ut ett og ett bilde som alle kan foreslå svar på. Den som svarer riktig legger ut neste bilde. Har man ikke bilde å legge ut så ber man andre om å legge ut nytt bilde. Blir et bilde liggende lenge uten respons så oppfordres medlemmene til å legge ut pausebilder. Men glem ikke de ubesvarte bildene! VIKTIG: Legg inn svaret i bildeheadingen (med “N”, “T” eller “F” bak oppgaveløsningen – ut fra hvilket fylke bildet er i) og sett det på kartet når løsningen er kommet. LEGG BARE INN BILDER FRA FINNMARK, TROMS OG NORDLAND.

Til hjelp for å kunne grovorientere spørsmål og svar om hvor man er hen på kartet, har vi laget en regioninndeling for de tre fylkene. Disse fremgår av kartene under. Det går også an å enda grovere snirkle seg inn med spørsmål av typen: “Er vi nord eller sør for Polaren?”, “Nord eller sør for Lyngen?” e.l. Her følger også linker til noen gode kartprogrammer: Norgeskartet til Statens kartverk, og Finn.no sitt kartprogram, samt UT.no fra NrK og DNT

(grunnlagskartene er fra wikipedia)

Viser arkivet for juni, 2016

Det skjer også store næringsetableringer i utkanten. Dette er faktisk et stykke utenfor nærmeste større senter. Her bygger et nordnorsk konsern et nytt stort havneanlegg og dernest et omfattende industrianlegg oppå. Hva heter konsernet? Hva er bransjen? Hva skal dette anlegget brukes til? Hvor er vi? Lokalkjente kan holde igjen litt først… Bildet er lånt fra entreprenørens side.

….denne er kanskje ikke så enkel :-)!? Eller kanskje den er det, – det vil vise seg :-). I forvissninga om at det å tilegne seg ny lokalkunnskap utelukkende er positivt, prøver jeg denne varianten :-)!

I dette tilfellet er det sluttproduktet som er viden kjent. Det vi ser her er vel helst ukjent for de fleste, men like fullt, i dag forutsetninga “for det hele”. Viser dette billedutsnittet for “å gi ei retning”. Lykke til :-)!

(Blir nok noe fra og til i finværet søndag p.g.a. sjeldne gjester.)

Ikke så stor, men stor nok?
Produksjonsbedrift som selger både i Norge, Sverige og Danmark.
Jeg spør om navn på bedrift og sted.

Her er vi ca. 50 år tilbake i tid. Inne i denne kassen satt administrasjonen i en passe stor virksomhet som ikke produserte varer, men leverte en slags tjenester. Jeg tror kontorene er i samme bygg fortsatt, men virksomheten har est ut til et konsern. Hva heter konsernet, hva slags tjenester leverer de, og hvor ligger denne administrasjonen? (sted, kommune). Bildet er lånt fra konsernets hjemmeside og er beskåret i overkant for ikke å vise stedet bak.

Tidligere «Den Ankerske Marmorforretning»

Hvor skal vi hen nå?
Navn på bedrift og sted, fylke og litt om hva de produserer?

Umulig å vite om denne er umulig, – kommer vel an på lokalkjennskapen :-). Får be de som tar den promte om å avvente litt så vi ser om andre vil prøve seg :-).

Som bildet viser, et svært så kystnært foretak, – i dag antagelig den største i sin bransje i landet. Om dette kan kalles en smal oppgave, må det i såfall henvises til at de i stor grad henvender seg til èn bransje. Produktspektret er imponerende både i bredde/utvalg og format. Lykke til :-)!

PS! Kan diskret ta med at anlegget er relativt sentralt plassert, – sett med de lokale innbyggeres øyne :-))! Ikke så uvanlig det kanskje :-)!?